Regulamin i Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej poprostupycha.com.pl.

Administratorem strony jest MM Studio Joanna Małagowska, Ostrów 76a, 37-700 Przemyśl, NIP:7952551337.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail [email protected].

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – MM Studio Joanna Małagowska, Ostrów 76a, 37-700 Przemyśl, NIP:7952551337,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://poprostupycha.com.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

§ 3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod reklamy Google Adsense – w celu serwowania reklam internetowych
 • kod Disqus – do wyświetlania komentarzy Użytkowników
 • kod materiałów video Youtube – do prezentowania materiałów video
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6 Bezpieczeństwo

Wszelkie dane i informacje przesyłane przez stronę poprostupycha.com.pl są zabezpieczone protokołem SSL.

 

Regulamin poprostupycha.com.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia na rzecz zarejestrowanych Użytkowników usługi drogą elektroniczną przez serwis Po Prostu Pycha, prowadzony przez MM Studio Joanna Małagowska.
 2. Korzystanie z serwisu i rejestracja jest całkowicie dobrowolna i darmowa.
 3. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie komentarzy i zdjęć oraz utrzymanie ich na stronie internetowej.
 4. Serwis Po Prostu Pycha nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów publikowanych przez Użytkowników w komentarzach. Komentarze są moderowane i ukazują się w serwisie po zaakceptowaniu ich treści.
 5. Użytkownik serwisu Po Prostu Pycha oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych w komentarzach zdjęć i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne nadużycia. Serwis Po Prostu Pycha nie bierze żadnej odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich co do zamieszczonych przez Użytkownika zdjęć.
 6. Użytkownik rejestrujący swoje konto w serwisie przekazuje adres email potrzebny do założenie konta lub otrzymywania newslettera całkowicie dobrowolnie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z serwisu poprzez usunięcie jego konta bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 8. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu Moje Wypieki lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania powyższego regulaminu można nadsyłać pocztą elektroniczną poprzez formularz korespondencyjny znajdujący się na podstronie Kontakt.
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany zostaną natychmiast zaktualizowane na stronie internetowej Po Prostu Pycha.